Ring 

REKO

REKO står för REjäl KOnsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.
Det möjliggör att skapa relationer mellan producent och konsument.

Hur går REKO till?REKO är genom facebook. Anettes biskvier är med i fem olika REKO ringar Uppsala Gränby, Enköping, Östervåla, Tärnsjö och Sala/Heby Varje stad/ ort har sin egen REKO grupp.Man ansöker att gå med i respektive grupp på facebook, Tex, REKO Uppsala Gränby, REKO Enköping, REKO Östervåla, REKO Tärnsjö eller REKO Sala&Heby. Man kan vara med i fler.

Det går till så att vi Anettes biskvier lägger upp vad vi har att sälja, en annons, en vecka innan utlämningsdatum (Direktförsäljning på plats är inte tillåten). Det är bl.a det som är bra med REKO, att allt är förbeställt och betalt. Bara att lämna ut.

Konsumenten beställer genom att kommentera under vårt inlägg. Vi bekräftar beställningen genom att svara på kommentaren. Pris och hur betalningen ska ske. Vi vill ha betalning genom swish. Senast dagen innan utlämning. Vid utlämning hämtar man ut det som man beställt. Supersmidigt för både oss och er konsumenter. Perfekt nu också i CORONA tider att allt är förbetalt. I respektive REKO grupp står det när utlämningen sker och plats.
Frågor, kontakta oss.